FOMO 2017

Jeg var projektleder for udstillingsprojektet “FOMO 2017”, arrangeret af Danske Kunsthåndværkere og Designere, Region Midt.
Dette er en tekst fra det tilhørende katalog.


Vi gjorde det!

Den spæde start

Da Aarhus og Region Midt blev udnævnt som Europæisk Kulturhovedstad 2017, var vi et par stykker, der talte om, at der skulle ske noget særligt med kunsthåndværk og design i det år. Tiden gik, og vi nåede ikke at få et projekt stablet på benene i 2015, inden ansøgningsfristen for kulturårsmidler var overskredet. Projektet blev først en realitet, da en håndfuld medlemmer meldte sig til en arbejdsgruppe på DKoD, Region Midts generalforsamling i januar 2016. Vi er vokset til en gruppe på 8 personer, som har mødtes jævnligt de sidste to år. Vi har suppleret hinanden godt med vores forskellige kompetencer - og alle har gjort et stort stykke arbejde,

I starten var det meget løst, hvad vi egentlig ville. Der skulle være nogle events, vi ville lave udstillinger i boliger og vi ville afholde foredrag. Alt sammen var afhængigt af, at vi havde et minimum af penge.

Vi tænkte tidligt, at jo bedre det gik med projektet, des flere spørgsmål kunne der komme fra medlemmerne undervejs. Derfor udarbejdede vi et manifest. De kritiske spørgsmål har vi ikke mærket meget til - der har kun været positive tilkendegivelser og skulderklap.


Arbejdsgruppen udvikler

Der blev holdt mange møder i arbejdsgruppen, og der blev kastet mange bolde op i luften.
Vi var interesserede i at have noget online. Derfor udviklede vi udstillingskonceptet JOMO.

Til boligudstillingerne, som blev udviklet under begrebet FOMO, kom vi frem til, at der til hver bolig skulle være en kurator, som stod for indholdet. På den måde ville en bred vifte af professionelle udøvere indenfor forskellige retninger være repræsenteret - og det var ikke os i arbejdsgruppen, der hade valgt de enkelte udstillere.

Projektet skulle dække hele regionen, så vi bestemte os også tidligt for, at der skulle være en udstilling uden for Aarhus, som hang sammen med boligudstillingerne.

Samtidig var det vigtigt for os, at alle medlemmer af DKoD Region Midt kunne føle sig som en del af projektet. Derfor udviklede vi Bord til To.

På den måde endte vi med at have fire forskellige projekter i projektet.


Joy Of Missing Out - Fear Of Missing Out

Hvad er hvad, og hvad er det nu begreberne dækker over? Det talte vi meget frem og tilbage om i arbejdsgruppen. FOMO spillede bl.a. på de fysiske udstillingers korte varighed, men i hvor høj grad skulle det kædes sammen med billederne på JOMO? Hele projektet har udviklet sig undervejs. Efterhånden som vi fik finde billeder ind fra Bord til To, FOMO Gellerup og FOMO Holstebro, blev vi enige om at forsætte profilen JOMO og gøre den til FOMO. Og derved er FOMO faktisk også blevet til JOMO. Forvirringens ring er sluttet - men det har været vigtigt for projektet at have begreberne som rettesnor undervejs. Det har været noget som kunne holde sammen på de mange udstillere og kuratorer.Tingene falder på plads

Boliger som udstillingssteder gik ret hurtigt over til at være tomme boliger, og vi fik kontakt med forskellige bygherrer og ejendomsmæglere om sagen. Men det blev efterhånden også klart for os, at der var mange komplikationer forbundet med tomme boliger. Boliger står ikke tomme i halve og hle år i Aarhus, og det var en udfordring, hvis vi ikke kendte beliggenheden og størrelsen, før kort tid inden vi skulle udstille. Så da vi i løbet af sommeren 2016 øjnede en mulighed for at bruge en tom etage i en blok i Gellerup, gjorde vi hvad vi kunne for at få det til at lykkes.

Allerede i foråret 2016 havde vi fået en flok kuratorer til at melde sig - til trods for, at de ikke vidste, hvad det egentlig var, de meldte sig til! Det betød, at vi kunne begynde at søge penge til projektet. Vi fik den første udstilling fra KAP (Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje) i september 2016 - det føltes som en stor sejr!

Boligudstillingerne skulle jo videre ud i regionen, men efter at have arbejdet med tomme boliger i Aarhus, stod det klart for os, at man måske nok kune finde en tom bolig her og der, men at der var langt mere der skulle hænge sammen, før vi havde en udstilling. Så da vi i november 2016 fik kontakt med Lotte Kjær fra Huset fra Kunst og Design i Holstebro, som gav os muligheden for at udstille der, tog vi imod tilbuddet med kyshånd. Omtrent samtidig fik vi på plads, at vi kunne udstille Bord til To i Rådhushallen på Aarhus Rådhus.

Så i slutningen af 2016 havde vi udstillingsmulighed i Gellerup, Holstebro og Rådhuset, en flok kuratorer med projektbeskrivelser og en pæn sjat penge.


Kommunikation

Noget af det sværeste ved projektet har været kommunikation med de mange involverede parter. Første gang det blev tydeligt, var med JOMO. Vi fandt ud af, at alt skulle forklares meget udførligt, men samtidig så kortfattet som muligt, for at udstillerne læste, forstod og efterlevede instrukser på den måde, der gjorde det lettest for os at arbejde med. Der opstod langt mere bøvl og administrativt arbejde, end vi havde kunnet gennemskue. Små opgaver blev pludseligt meget tidskrævende.

Vi blev bedre til det efterhånden, men igennem hele projektet har det været en udfordring at kommunikere og koordinere med den mængde af folk, der har været involveret på forskellige måder. Samtidig har den store flok været en stor styrke - og naturligvis helt uundværlig. Der har hele vejen igennem været positive tilkendegivelser, hjælp og tak for arbejdet. Det har næret lysten til at fortsætte med de mange opgaver der skulle løses.


Omkring udstillingerne

Igennem hele projektet, har vi arbejdet med forskellige tiltag ved siden af udstillingerne. Vi ville lave arrangementer for de udøvende, involvere publikum, fremme nye samarbejdsmuligheder og lave workshops.

Workshops og talks var det i høj grad kuratorerne og deres udstillere, der stod for at udføre. Vi fik lavet et fyldigt program i både Gellerup og Holstebro, som en del udøvere også deltog i. For de udøvende havde vi derudover, foruden de tre ferniseringer, omvisning og sommermøde i Bord til To, et seminar om Kunsterisk Refleksion i Gellerup og netværksfest i Holstebro. Vi arrangerede omvisninger i alle tre udstillinger. Det var dels for kunstforeninger og andre grupper, men også for privatpersoner. I Holstebro havde vi desuden et VIP arrangement.

Vi har brugt megen energi på alle disse arrangementer - ikke mindst på at få folk til at deltage - men har også fået utrolig mange positive tilkendegivelser omkring dem. Det har været en god måde at formidle viden og indsigt for både udstillere, udøvere og publikum.


Tak

Fra arbejdsgruppen vil vi gerne sige en stor tak til kuratorerne for så tidligt i projektet at sige ja til at deltage - og sidenhen lægge utroligt meget arbejde i de respektive projekter. Jeres projekter er vidt forskellige, men alle viser noget, man har lyst til at se mere af.

Der skal også lyde stor tak til alle udstillere på FOMO udstillingerne - om man så har leveret en enkelt kop eller arbejdet på projektet i månedsvis,

Tak til alle de medlemmer i regionen og deres gæsteudstillere, der har udstillet på JOMO og Bord til To. Det er dejligt at se, hvor mange fantastiske værker der bliver lavet rundt omkring.

Det har været nødvendigt for projektet, at vi havde nogle penge at gøre godt med. Derfor vil vi gerne sige tak til DKoDs Årsmøde i 2016, der gav den første økonomiske støtte til projektet.

Sidenhen har vi fået støtte fra en lang række fonde og sponsorer. Det er vi meget taknemmelige for - det har gjort projektet til en realitet.

Til sidst klapper vi lige hinanden på skulderen i arbejdsgruppen, puster ud og siger: Godt gået!


af Ninna Gøtzsche


Arbejdsgruppen bag FOMO 2017

Lene Thomasen, Rikke Stenholt, Marianne Steenholdt Bork, Trine Bach, Kirsten Schou-Jørgensen, Kirsten Holm Nielsen, Meret Malund Østergaard og Ninna Gøtzsche.


Link til katalog: https://issuu.com/textilgrafik/docs/katalog_fomo_2017