Ninna Gøtzsche

Dag 72

(Så interviewer jeg også lige mig selv!)

Hvad kalder du dig? (keramiker, kunsthåndværker, designer, kunstner)
Oftest keramiker - det er et ord alle forstår. Men jeg vil gerne bruge kunsthåndværker mere. Det beskriver smukt og præcist, at det både handler om ånd og hånd.

Hvorfor har du valgt at arbejde med leret?
Oprindeligt var jeg fascineret af det funktionelle og af at jeg kunne udtrykke og lave så meget forskelligt. I gamle notesbøger kan jeg se, at jeg meget tidligt var jeg bevidst om forskellen på kunst, design og kunsthåndværk. 
Da jeg kom til England, fik jeg en mere intellektuel forståelse af arbejdet med leret. Forstod, at det kan være betydningsfuldt og give en mening, der rækker ud over selve objektet. 
Fascinationen skyldes også de mange muligheder. Der er så meget der skal undersøges! Jeg opdagede for nyligt at med den alder jeg har, bliver man først pensionist når man er 70,5 år. Jeg blev så glad, fordi jeg følte at jeg lige fik nogle ekstra arbejdsår foræret! Ikke at jeg tror, jeg så bliver færdig med at undersøge og udvikle mig, det bliver jeg nok aldrig.

Kunne du arbejde i andre materialer?
De sidste par år har jeg arbejdet med ord omkring mine værker. Ord der fortolker, forklarer og formidler. Det har udviklet min tankegang og mine værker meget. Samtidig er det utrolig spændende; ord og ler er næsten lige fascinerende! Så hvis ord er et slags materiale - så ja.

Hvad inspirerer dig i dit arbejde?
Det er meget bredt. Historien, både den keramiske, den kunsthistoriske og også den generelle samfundsudvikling. Samtidigt personlige erfaringer og erindringer.  
Jeg kan også stå til en koncert og tænke, at den måde det hele er opbygget og hænger sammen på her, sådan skal det være i min næste udstilling. Arbejdet med leret sniger sig efterhånden ind i mine tanker om snart sagt alt.
Men det er også tit i arbejdet med leret, at idéerne opstår. Jeg tager fragmenter fra gamle værker og bruger dem på en ny måde, i en ny idé.

Tidligere så jeg det som et problem, at jeg hele tiden var fuld af nye idéer. Men jeg er kommet frem til at jeg skal udnytte det til noget positivt og arbejde mere projektorienteret fremover. 
Jeg har lige lavet 40 forskellige kopper. På den måde afprøver jeg former, men giver også folk en mulighed for at vælge den kop, der tiltaler dem mest. 
Jeg er også ved at udvikle værker til en udstilling i foråret og der arbejder jeg med afarter eller videreudviklinger af de serier der hedder Den Mørke Armé og Ukultiveret. På den måde kan jeg arbejde videre med nogle ord og begreber, men samtidig udbygge grundidéen. Jeg bevarer legen og udviklingen i værkerne og bygger videre på den tekniske viden jeg allerede har opnået.

Jeg er efterhånden blevet klar over, at jeg ikke egner mig til egentlig produktion. Der er alt for mange nye idéer, der vil ud hele tiden. Desuden har jeg også opdaget, at selvom en skål bliver bedre de første 50 gange jeg laver den, når jeg et punkt hvor det tipper og de bliver dårligere igen. Jeg glemmer at kigge på formen, den interesserer mig ikke mere. Kunsten forsvinder fra håndværket, kan man sige.

Hvordan adskiller din generation af keramikere sig fra generationerne før dig?
Jeg tror, vi er gået mere mod polerne end generationerne før os. Det forekommer mig, at grænserne var mere flydende tidligere, at man ikke placerede sig så fast i en rolle.
Nu er det enten design, hvor produktion, trends og salg kommer til at fylde rigtig meget eller den modsatte retning, dem der arbejder konceptpræget, hvor håndværket stadig er vigtigt, men hvor det er idéen der bærer værkerne. 
Personligt har det taget mig lang tid at hitte ud af, hvor jeg selv står. Jeg har hele tiden vidst, at jeg ikke ønskede at være i nogen af de to poler, men samtidig har jeg fundet det svært at finde ud af, hvor min plads så var, dels salgs- og udstillingsmæssigt, men også måden at arbejde og udvikle på.
Jeg har lavet en lille produktion af brugsting og samtidig er jeg så heldig, at jeg er blevet inviteret med på nogle rigtig gode udstillinger de sidste år. Det har skubbet kraftigt til udviklingen af mit unika. 
Efterhånden er jeg ved at finde ind til kernen af hvad jeg vil med mit arbejde. Det betyder bl.a. at jeg ikke skelner mellem begreber som unika og brugsting mere - det hele er lavet ud fra den samme grundidé. Jeg har en glad forventning om, at jeg med denne afklaring nu kan koncentrere mig om at få det kunstneriske udtryk på højde med håndværket.

 

Se mere på resten af siden!