Mette Maya Gregersen

Dag 41

Mette Maya Gregersen3lowres.jpg

Hvad kalder du dig?
Keramiker. Jeg er stolt af at kunne sige det - det er min identitet.

Udføres dine arbejder udelukkende i ler, eller bruger du også andre materialer?
Kun ler. Jeg har en relation til leret. Den kom meget tidligt - jeg blev introduceret til det og det var "love at first sight". Leret er jorden og leret har egenskaberne til at manifestere udtryk.

Hvorfor har du valgt at arbejde med leret?
Det er fordi det er så bevægeligt og fordi det er transformativt. Der opstår en slags gensidig forståelse mellem leret og mig. Det er blødt og kan bearbejdes. Leret kan afspejle de tanker og ideer jeg har, fordi jeg så hurtigt kan manipulere med det og gøre det virkeligt. Jeg er dybt fascineret af, at det kan gå fra blødt til tørt, gennem ild og vand, blive brændt og forstenet. Jeg er fascineret af processerne og den udvikling der sker. Leret udvider ens bevidsthed. Det er uendeligt. Leret er konstant, men samtidig uhåndgribeligt. Det er dobbelt på den måde.

Mette Maya Gregersen, DKlowres.jpg
Mette Maya Gregersenlowres.jpg

Hvad inspirerer dig i dit arbejde?
Ofte er min inspiration en mental afspejling af den umiddelbare verden. Det er de forskellige virkeligheder jeg befinder mig i - som jeg giver et udtryk i leret.

Bølgerne opstod på Kunsthøjskolen i Bergen, hvor jeg var på udveksling fra min uddannelse på Camberwell College of Art i London. På det tidspunkt havde jeg rejst meget, og dermed opstod et behov for at fastholde alle disse flygtige øjeblikke. Jeg kunne ikke rumme de oplevelser jeg havde i mig. Så bølgen opstod som et symbol på denne konstante bevægelse som vi alle er del af.
De er stadig i udvikling, bølgerne, de får ro efterhånden. Det er spændende at opleve, at der kommer andre elementer med i dem, andre symboler. Nu er der mennesker med i dem, det er fordi jeg nu arbejder mere med relationer - måden mennesker omgås hinanden.
De tanker der optager mig, det jeg ser og oplever prøver jeg at skabe en bevidsthed omkring. Jeg giver det en form i leret. Alt hvad jeg laver, er tanker som finder deres form. Det er en måde at skabe en anden virkelighed på, eller en udvidelse af den. Der er mange mentale processer i mit arbejde med leret. Det har altid en relation til noget andet, det skal give mening og sammenhæng.

Du er også uddannet kunstterapeut - betyder det noget for dit eget arbejde?
Rigtig meget. Det giver en sammenhæng mellem tanke og struktur, oplevelse og handling, kunst og liv. Jeg havde et ønske for at forstå tingene - jeg havde lavet alle de her ting i ler og ville gerne udvide min bevidsthed omkring hvad det handlede om. Det har altid været sådan, jeg havde også arbejdet med det før det psykoterapeutiske kom ind i billedet. Men jeg kan bedre give det form nu og udvikle det.

Hvad betyder det for dit arbejde, at du er uddannet i udlandet?
Det adskiller mig på godt og ondt. Det er en anden litteratur jeg har læst, en anden læring jeg har fået, jeg har andre kollegaer og står samtidig lidt alene her. Jeg tror også det keramiske udtryk adskiller sig på grund af den Britiske Studie Keramiks indflydelse.
Ofte har man en tilbøjelighed til at lade sig påvirke af sine lærere og det er jo nogle andre jeg har haft. Jeg har ikke så meget kendskab til den danske tradition. Derfor kan jeg tilføre noget og jeg kan tage imod noget andet- skabe gensidig udveksling.

Mette Maya Gregersen4lowres.jpg

Hvordan adskiller din generation af keramikere sig fra generationerne før dig?
Jeg har en fornemmelse af, at meget mere er tilladt i dag end det var tidligere. Der er flere grænser der bliver brudt, i hvert fald indenfor det skulpturelle felt hvor jeg arbejder. Der er ingen regler mere; man kan bruge andre materialer, bruge akrylmaling i stedet for glasur, man kan hænge det op, smide det på gulvet - gøre hvad man vil. Der er blevet flyttet på de traditionelle værdier. 
Det er spændende, at være en del af denne udvikling. Der er ikke pålagt mig de samme begrænsninger som tidligere generationer. Jeg føler mig både udfordret og fri i mit udtryk.

Der opstår en kollektiv bevidsthed ud af vekselvirkningerne mellem at arbejde med sig selv og verden udenfor. Vi genspejler også vores verden. Der sker så meget nyt og verden er på sin vis i opløsning omkring os. Værdierne bliver kastet op i luften - vi griber dem og gør noget ved det. Dér føler jeg en frihed. Det at lave keramik er en måde at få verden til at hænge sammen på.

 

Se mere på mettemayagregersen.com